{{lang.view('Login')}}


{{lang.view(log)}}

{{lang.view('ForgotPassword')}}

{{msgEvenRepass}}

{{lang.view('Document')}}
หัวข้อที่1 ระบบ Login/Logout :
หัวข้อที่2 ระบบ Upload News (Upload Files ข่าว) :
หัวข้อที่3 ระบบ Management News (การจัดการไฟล์ข่าว) :
หัวข้อที่4 ระบบ admin (ผู้ดูแลระบบ) :
หัวข้อที่5 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ :